Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

O nas

Prezentacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

GOK folder 1

Czytaj więcej...

Program Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie na lata 2009- 2015

Istniejący potencjał kulturowy w gminie Kłodawa wyraża się zarówno w całokształcie dorobku historycznego, artystycznego i cywilizacyjnego, jak i (w wąskim rozumieniu) w działaniu wybitnych twórców, funkcjonowaniu sieci instytucji kultury, organizacji pozarządowych i obiektów kultury materialnej, w tym zabytków ruchomych i nieruchomych. Wszystkie te strefy są i powinny być w przyszłości przedmiotem zainteresowania lokalnej władzy samorządowej, a ich działalność objęta publicznym mecenatem bezpośrednim lub pośrednim.

Czytaj więcej...

Dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

  • - Bohdan Królikowski - pełnił tę funkcję od 15. 09. 1987 r. do 30. 04. 1990 r.
  • - Tomasz Felczyński - od 2. 05. 1990 r. do 29. 02. 1992 r.
  • - Stanisław Szczeciński -od 17. 04. 1992 r. do 15. 09. 1993 r. - długoletni pracownik, założyciel pierwszej kapeli ludowej działającej przy GOK - u, inicjator wielu ciekawych imprez, z których takie jak "Zlot Szachistów" czy "Relaks dla wszystkich" weszły na stałe do kalendarza imprez Ośrodka Kultury
  • - Danuta Ostrowska - od 16. 09. 1993 r. do 30. 05. 1995 r
  • - Roman Frontczak - od 1. 06. 1995 r. do 30. 06.1996 r.
  • - Stanisław Szczeciński - ponownie od 1. 07. 1996 do 31. 01. 1998 r.
  • - Ewa Ochędalska - od 1. 02. 1998 r. do 31. 05. 2013 r.
  • - Paweł Rosiak - od 1.06. 2013 r.

Kadra

Obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury są zatrudnieni:

Czytaj więcej...