Prace wykonywane w czasie epidemii

Utworzono: wtorek, 09, czerwiec 2020 08:34
Poprawiono: poniedziałek, 27, lipiec 2020 09:45
Mateusz Rzepka
Od 12 marca 2020 roku ograniczyliśmy działalność GOK czyli przestaliśmy prowadzić zajęcia, warsztaty, spotkania, odwołaliśmy imprezy, ale nie przestaliśmy pracować. Podtrzymujemy kontakt z naszymi sympatykami proponując e-zajęcia pod hasłem „#zdalnydomkultury” m.in. konkursy, zabawy.
Jednocześnie czas pandemii staraliśmy się skutecznie wykorzystać na ulepszenie zaplecza, remonty i modernizacje.