Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

Przegląd Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i Kulturowego

 

 

Dnia 31 sierpnia 2014 roku  na Stadionie Miejskim w Kłodawie odbył się 

Przegląd Dziedzictwa Kulinarnego realizowany  w ramach projektu „Silni w tradycji – Przegląd Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i Kulturowego regionu”. Przedsięwzięcie współfinansowane  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Instytucją zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie otrzymał dofinansowanie tego przedsięwzięcia dzięki projektowi złożonemu w Lokalnej Grupie Działania „Solna Dolina”.

Tegoroczna formuła przeglądu obejmowała konkurs stołów z tradycyjnym jadłem i została rozszerzona o konkurs na najpiękniejszy wieniec.

         Zorganizowany przegląd wiejskich kulinariów ma na celu: ochronę i kultywowanie bogactwa tradycji ludowej, uaktywnianie środowisk wiejskich na płaszczyźnie kultury kulinarnej, prezentację i ochronę najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie przygotowania „jadła” wiejskiego, rozbudzanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, wymianę doświadczeń w pracy zespołowej oraz umożliwianie nawiązania kontaktów.

Do przeglądu kulinarnego zgłosiło się 13 wystawców z tradycyjnym jadłem.

Jury składające się z Radnej Powiatu Kolskiego, Dyrektora Generalnego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, dwóch pracowników zespołu doradczego WODR Poznań oraz dwóch przedstawicieli zespołów ludowych dokonało szczegółowej oceny przygotowanych potraw oraz sposobu ich podania i estetyki stanowisk konkursowych. Werdyktem jury za najlepszy stół uznano stoisko „Sołectwa Krzykosy” . Wszyscy zgłoszeni do konkursu otrzymali prezent w postaci koszy ze smakołykami. Zwycięskie Sołectwo Krzykosy, jako nagrodę główną otrzymało także „Misę Sołtysa”

Do Konkursu wieńców dożynkowych przystąpiło 19 sołectw i organizacji. Jury za najwierniejszy tradycji uznało Wieniec Sołectwa Bierzwienna Krótka. Nagrodą za wieniec dożynkowy był okolicznościowy kos ze słodyczami i wędlinami.

Uczestnicy imprezy mieli możliwość degustacji zaprezentowanych na przeglądzie potraw, wśród których nie zabrakło tradycyjnej grochówki.

Na scenie prezentowały się lokalne zespoły ludowe „Kłodawiacy” i „Lubonianki” oraz zespół tańca ludowego z Białorusi. Wieczór uświetnił występ zespołu folkowego „Horpyna”.