Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

37 Konfrontacje Teatrów Dziecięcych-protokoły

 

 

Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie,
Urząd Gminy w Kłodawie

37. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych odbędą się w dniach 13-15 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Spotkaniu towarzyszy hasło „Przestrzenie Wyobraźni”, które w pełni oddaje jego ideę oraz coroczne przesłanie Komisji Artystycznej. Celem Konfrontacji – poza prezentacją dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, wymianą doświadczeń i doskonaleniem warsztatu instruktorskiego - jest edukacja poprzez zabawę w teatr, polegająca na rozwijaniu twórczej postawy dziecka. Natomiast życzeniem organizatorów i jurorów – w dobie dosłowności i hiperrealizmu - kształtowanie myślenia teatralnego właśnie w oparciu o wyobraźnię.