Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

Spektakl: NEXT-EX

 

 

 

,,O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna”? Oczywiście o księciu z bajki. Zresztą jej ojciec również… Tylko czy jest to ten sam mężczyzna? Bywa, że nie, bowiem tatuś oczekuje ,,towarzysza rozmów przy niedzielnych obiadkach”, natomiast córeczka stawia na... coś zupełnie innego.

Problemem konfliktu pokoleń, który wynika z różnicy oczekiwań wobec przyszłego członka rodziny – kandydata na męża dorosłej już córki, zajął się Juliusz Machulski. Wydawać by się mogło, że dzisiejszy świat daje młodym ludziom wiele autonomii w podejmowaniu decyzji, a współczesna rodzina w ogóle nie dysponuje mechanizmami ,,kontroli i nacisku”. Faktem jest jednak, że nie każdy kandydat na zięcia jest przyjmowany z otwartymi rękami (co dotyczy również przyszłych żon), bo problemem nie jest wolność wyboru, ale akceptacja wybranka przez tych, których się nie wybiera... Rozwiązania bywają trudne, a nawet dramatyczne, ale Machulski dostrzegł także potencjał komediowy takich sytuacji, czego nie omieszkał wykorzystać. Napisał sztukę pt. ,,Next-ex”, wysłał na konkurs ,,Komediopisanie” w 2007r. i uzyskał II nagrodę.