Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

Informacje

Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w związku z COVID - 19

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Kłodawy z dnia 8 czerwca 2020 r.

Nagroda w "Festiwalu Kultury" dla Marianny Topolskiej